Jesteśmy grupą przyjaciół, społeczników, wolontariuszy, których połączyła chęć niesienia pomocy naszym Bohaterom. Poznaliśmy się w Muzeum Powstania Warszawskiego ponad 10 lat temu. Od tamtego czasu prowadzimy kampanię społeczną „Nie Zapomnij O Nas, Powstańcach Warszawskich” realizując wiele pięknych projektów. Idea #NieZapomnijONas przerodziła się w Fundację, którą powołaliśmy do życia w 2020 roku.

fundacja Nie zapomnij o nas

Zarząd

Karolina Bałdyga

Prezes Zarządu Fundacji/Fundatorka

Działająca w środowisku Powstańców Warszawskich od 2014 roku, wieloletnia wolontariuszka Muzeum Powstania Warszawskiego, na wniosek Weteranów Powstania Warszawskiego Członek Środowiska Żołnierzy Batalionu „Zaremba-Piorun”, organizatorka akcji społecznej „Nie zapomnij o nas, Powstańcach Warszawskich”. Koordynatorka akcji społecznych, organizatorka nagrań i wywiadów z Powstańcami Warszawskimi, dziennikarka.

Zawodowo zajmuje się marketingiem i mediami społecznościowymi.

Odznaczona Medalem Pro Patria oraz Medalem Pamiątkowym za zasługi dla ŚZŻAK.

Krzysztof Krzemiński

Członek Zarządu Fundacji/ Fundator

Społecznik, Prezes Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen, w którym od 2017 r. organizuje projekty pomocowe dla Polaków oraz Weteranów żyjących na terenie Kresów Wschodnich.

Organizuje wyjazdy historyczne dla uczniów szkół podstawowych na tereny Wileńszczyzny, Wakacje z Historią dla młodzieży z Polski oraz Litwy, turnusy wypoczynkowe dla środowisk kombatanckich połączone ze spotkaniami edukacyjnymi dla młodzieży. Organizuje również wiele wydarzeń na Mazowszu: Piknik Rodzinny „Mazowsze-Bohaterom”, wielopokoleniowy wolontariat na rzecz Weteranów, projekty paczek świątecznych i pomocy bezpośredniej.

fundacja Nie zapomnij o nas

RADA FUNDACJI

Patryk Markuszewski

Fundator

Społecznik, działający w środowisku Powstańców Warszawskich od 2012 roku. Wieloletni wolontariusz Muzeum Powstania Warszawskiego i wielu organizacji pozarządowych, inicjator i organizator akcji społecznej „Nie Zapomnij O Nas, Powstańcach Warszawskich”.


Członek, a następnie przewodniczący Komitetu ds. Budowy i Renowacji Miejsc Pamięci oraz Mogił Powstańczych 1944 roku działającego przy Muzeum Powstania Warszawskiego, w ramach którego organizował zbiórki publiczne na remonty mogił powstańczych; za jego kadencji udało się wyremontować ponad 100 mogił.
Specjalista ds. mediów społecznościowych, marketingu internetowego i PR.
Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Pro Patria.

fundacja Nie zapomnij o nas

Zespół

Krystian Fila

Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Fundacji